sunnuntai 12. maaliskuuta 2023

Tutkimus: Kouluväkivalta voi muuttaa aivojen rakennetta

 

Iltalehti: Kiusaaminen voi muuttaa nuoren aivojen rakennetta - tunteisiin liittyvät osaset saattavat kutistua

Tutkijat havaitsivat, että kiusaamisen kohteeksi joutuneiden aivoissa oli eroja verrattuna niiden nuorten aivoihin, joita ei ollut kiusattu.

Kiusaaminen näytti kutistavan ja muuttavan nuoren aivojen tiettyjä osia.

Nämä aivojen osat ovat tekemisissä muun muassa motivaation ja tunteiden prosessoinnin ja säätelyn kanssa.

Vaikka kiusaaminen loppuu, sen vaikutus voi ulottua pitkälle.

Lisää tietoa tutkimuksesta on Sciencealertin uutisessa Chronic Bullying Could Actually Reshape The Brains of Teens.

* * * * *

Väitös: Kiusaaminen on yhteydessä nuorten mielenterveysoireisiin ja myöhempään väkivaltarikollisuuteen

...väitöstutkimuksen mukaan kiusatuiksi joutuneilla nuorilla oli muita enemmän mielenterveyden oireita. Yhteys havaittiin sekä perinteisen, kasvokkain tapahtuneen kiusaamisen että nettikiusaamisen kohdalla. Eniten koettuja mielenterveysoireita oli niillä nuorilla, joita oli kiusattu sekä kasvokkain että netissä. Kiusatuilla nuorilla oli enemmän tunne-elämän ja käyttäytymisen oireita kuin niillä, joita ei ollut kiusattu.

- -

Niin miehillä kuin naisilla, jotka olivat kiusanneet toisia lapsina, oli suurempi todennäköisyys väkivaltarikokseen. Vastaavaa yhteyttä ei todettu niillä, joita oli lapsuudessa kiusattu. Tutkimuksessa vakioitiin perhetausta, lapsuuden mielenterveyteen liittyvät taustatekijät sekä se, oliko kiusaaja ollut myös kiusattu tai päinvastoin.