keskiviikko 21. marraskuuta 2012

Väitös: Opettajat eivät tunnista oppilaiden välisiin suhteisiin kietoutuvaa kiusaamista


Uutinen Turun Sanomissa: Väitös: Opettaja ei aina huomaa kiusaamista

Jyväskylän yliopiston tiedote: Väitös: 17.11. Opettajat eivät tunnista oppilaiden välisiin suhteisiin kietoutuvaa kiusaamista (Herkama)

Kiusaaminen ei ole vain tönimistä tai suoraa haukkumista, vaan se voi kietoutua oppilaiden välisiin suhteisiin ja ryhmän rakenteisiin. Tällöin ulkopuolinen ei aina näe kiusaamista, eivätkä oppilaat sitä välttämättä kiusaamiseksi tunnista. Herkama osoittaa, että pitkäaikainen kiusaaminen voi juurtua osaksi kiusatun ja muiden oppilaiden arkipäiväistä vuorovaikutusta. Lisäksi selvisi, että oppilaat eivät pidä samoja asioita kiusaamisena.

Koulukiusaaminen voi ilmetä oppilaiden välillä sanallisesti tai sanattomasti, toisilleen lähes tuntemattomien tai hyvin läheisten oppilaiden kesken, koko luokan edessä tai kahden välisissä keskusteluissa. Kun loukkaava viestintä on esimerkiksi sanatonta, tai se pohjautuu sisäpiirin vitseille, voi sen havaitseminen olla opettajalle käytännössä mahdotonta. Herkama havaitsi, että pitkittyessään kiusaaminen voi liittyä osaksi ryhmän rakenteita, historiaa, yhteisesti jaettuja merkityksiä ja identiteettiä. Tällöin kiusaaminen huomaamatta soljuu osaksi oppilaiden välistä arkista vuorovaikutusta. Kiusatun kokemus voi jäädä kouluyhteisössä huomiotta, koska ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta tarkasteltuna kaikki on hyvin.

Tiedotteen perusteella tutkija on löytänyt ns. punaisen langan. Ensimmäinen reaktioni uutiseen oli kuitenkin No shit, Sherlock. Asiat, mitkä tutkija on nyt saanut selvitettyä, ovat olleet minulle (ja varmasti tuhansille muille kiusatuille) itsestäänselvyyksiä jo pitkään.

Turun Sanomien uutisessa tutkija sanoo: ”Suomen kouluissa tehdään paljon arvokasta työtä tällä saralla. Muutos on kuitenkin hidasta, kyse on maratonjuoksusta eikä pikamatkasta.” Väite on sikäli tosi, että kiusaamisen kitkeminen nykyisestä koulujärjestelmästä, aikuisten toimesta ja aikuisten keinoin, on vaikeaa ja hidasta. Minä väitän, että kiusaamisesta vapautuminen on yksinkertaista ja nopeaa.